Polityka zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko)

Polskie Koleje Linowe S.A. są firmą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie turystyki górskiej związanej głównie z realizacją przewozów urządzeniami osobowego transportu linowego w atrakcyjnych miejscowościach Polski Południowej – Zakopanem, Szczawnicy, Krynicy, Międzybrodziu Żywieckim i Zawoi.

Zarząd Polskich Kolei Linowych prowadzi politykę kierowania firmą poprzez ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług. W swojej codziennej działalności dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pełną satysfakcję przewożonym pasażerom.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług Zarząd Polskich Kolei Linowych wdrożył system zarządzania jakością oparty na wymogach międzynarodowej normy ISO 9001: 2015 i system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001: 2015. Dlatego też, ze względu na charakter pracy, celem firmy jest dostarczanie swoim klientom usług o najwyższej jakości, zapewniając jednocześnie przy ich realizacji możliwie najmniejszy wpływ na środowisko.

Spełniając wymagania powyższych norm zobowiązujemy się do przestrzegania ich wymagań i do ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu.
Zadania stojące przed Polskimi Kolejami Linowymi w zakresie zarządzania jakością są realizowane poprzez:
• zwiększenie standardu jakości świadczonych usług przewozowych kolejami linowymi, wyciągami narciarskimi i zjeżdżalniami grawitacyjnymi,
• udoskonalenie przepływu informacji między Zarządem, a zespołami pracowników,
• zwiększenie możliwości uzyskania przez pasażerów informacji o oferowanych usługach,
• unowocześnianie i modernizację urządzeń do przewozu pasażerów.
Systemowe podejście do oceny wpływu działalności Polskich Kolei Linowych na środowisko zgodnie z normą pozwala nam na identyfikację najbardziej istotnych aspektów ekologicznych.

Biorąc pod uwagę specyfikę Polskich Kolei Linowych publicznie zobowiązujemy się do:
• ciągłej poprawy działań środowiskowych,
• postępowania zgodnie z prawem ochrony środowiska i innymi uregulowaniami środowiskowymi, mających zastosowanie w działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo,
• przeciwdziałanie zanieczyszczeniom obszarów objętych działalnością kolei linowych,
• racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych,
• prowadzenia proekologicznej gospodarki odpadami wytworzonymi podczas remontów i przeglądów urządzeń transportu linowego, zapewniającej odpowiednie segregowanie, powtórne ich wykorzystanie lub unieszkodliwianie zgodne z wymogami prawa ochrony środowiska;
• planowania i realizacji działań zapobiegających wystąpieniu potencjalnych zagrożeń ekologicznych w sytuacjach awaryjnych

Realizacja polityki odbywa się poprzez:
• zaangażowanie kierownictwa i pracowników w działania na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa pozostającego w zgodzie z zasadami ochrony środowiska,
• podnoszenie świadomości naszych pracowników, w zakresie ochrony środowiska.

Spółka nasza zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług przewozowych i oddziaływania na środowisko podejmowane są w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.

Zarząd spółki dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania zintegrowanego systemu weryfikuje politykę jakości i zarządzania środowiskowego przystosowuje ją do zmieniających się warunków.

Polityka jakości i zarządzania środowiskowego jest znana i w pełni popierana przez załogę Polskich Kolei Linowych oraz podana do wiadomości współpracującym z nami przedsiębiorstwom.

W oparciu o powyższą politykę przyjęto szczegółowe cele jakościowe i środowiskowe, których realizacja jest wnikliwie analizowana przez kierownictwo spółki.
Kierownictwo zakładu zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

Zarząd Polskich Kolei Linowych S.A.

Zakopane 2016-12-01
Wydanie VII

 

KUP
PKLPASS
zamknij

SZANOWNI PAŃSTWO! W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
Więcej szczegółów w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI